พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาพกิจกรรมมณฑลทหารบกที่ 24 (ประจำปีงบประมาณ 60-61)
ก.พ.61
- 15 ก.พ.61 การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงฯ
- 14 ก.พ.61 ร่วมประชุมสภากาแฟ "เช้านี้ ที่อุดรธานี" ครั้งที่ 4 ณ บริเวณสำนักงานคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานีฯ
- 14 ก.พ.61 พิธีเปิดงานประเพณีชนสามเผ่า ชาวศรีธาตุ ปี 61 ณ วัดศรีธาตุประมัญชา อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
- 14 ก.พ.61 กิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ชุดแต่งงานแบบจีนประยุกต์ ณ ศาลเจ้าปู่-ย่าฯ
- 13 ก.พ.61 จก.สห.ทบ.และคณะได้มาตรวจสอบแนะนำสายงาน สห. ปี 61 ณ ร้อย.สห.มทบ.๒๔ฯ
- 10 ก.พ.60 วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุดรธานี ที่ 1
- 9 ก.พ.61 “กิจกรรมผัดหมี่มงคลกระทะยักษ์”ณ ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานีฯ
- 6 ก.พ.61พล.ท.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ รอง ผอ.สง.ทท.ทบ. พร้อมคณะฯ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารฯ
- 3 ก.พ.61 มทบ.24 ร่วมกับ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตอุดรธานี จัดพิธีสวนสนาม
เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกฯ
- 2 ก.พ.61 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมประชุมการก่อสร้างพุทธมณฑลอุดรธานีฯ
- 2 ก.พ.61 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพฯ
ม.ค.61
- 31 ม.ค.61 ผู้บังคับบัญชา มทบ.24 และกำลังพล ร่วมกันสวดมนต์ ในโอกาสวันพระ ณ พุทธศาสนสถาน มทบ.24
- 30 ม.ค.61 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 จัดงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีฯ
- 29 ม.ค.61 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 แจกหมวก 100 ปี ให้กับกำลังพลฯ
- 28 ม.ค.61 มทภ.2 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการจิตอาสาจังหวัดอุดรธานี ปี 61
- 26 ม.ค.61 พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นผู้นำของจิตอาสาจังหวัดอุดรธานี ปี 61ฯ
- 26 ม.ค.61 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ ร่วมพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ สาขาที่ 38ฯ
- 23 ม.ค.61 พิธีมอบบ้าน และมอบผ้าห่ม ในโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในจังหวัดอุดรธานีฯ
- 19 ม.ค.61 เปิดงานการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยฯ
- 19 ม.ค.61 พิธีเปิดจัดการแข่งขันกีฬา ครบรอบ ๗๙ ปี “เทคนิคอุดรธานีเกมส์”ฯ
- 18 ม.ค.61 พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันกองทัพไทยฯ
- 18 ม.ค.61 พิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยฯ
- 18 ม.ค.61 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ฯ
- 17 ม.ค.61 อัญเชิญศาสตราวุธ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เพื่อเตรียมพิธีบวงสรวงฯ
- 16 ม.ค 61 ร่วมต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ สนามบินทหาร กองบิน 23
- 15 ม.ค.61 ให้การต้อนรับ พลโทเธียรศักดิ์ รื่นเริง หัวหน้าคณะทำงานพัฒนาระบบกำลังสำรองและกิจการสัสดีฯ
- 13 ม.ค.61 งานวันเด็กแห่งชาติ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ณ สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
- 12 ม.ค.61 มอบของขวัญวันเด็กให้กับบุตรของกำลังพลในหน่วยฯ
- 11 ม.ค.61 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 และกำลังพลร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรม พระเทพมงคลนายกฯ
- 10 ม.ค.61 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 พร้อมด้วยคณะร่วมเสวนาสภากาแฟ เช้านี้ที่อุดรธานี @ ภูฝอยลมฯ
- 7 ม.ค.61 พันเอก พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24ร่วมพิธีสมโภชเหรียญที่ระลึกและรูปหล่อลอย
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมฯ
- 6 ม.ค.61 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาชาวตลาดประชารัฐฯ
- 5 ม.ค.61 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 กระทำพิธีอัญเชิญรูปเหมือน กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ขึ้นประจำแท่นบูชาฯ
- 5 ม.ค.61 พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง เสธ.มทบ.24 ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรมฯ
- 5 ม.ค.61 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 60ฯ
- 2 ม.ค.61 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เดินทางไปตรวจ ด่านตรวจ อ.บ้านผือฯ
- 2 ม.ค.61 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 เดินทางไปตรวจด่าน บ.ม่วง-คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
- 1 ม.ค.61 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
ณ บริเวณศาลหลักเมืองอุดรฯ
ธ.ค.60
- 31 ธ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง เดินทางไปตรวจเยี่ยม กอ.รปภ.ณ ศูนย์การค้า UD Town และ เซ็นทรัลพลาซ่า
- 30 ธ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เดินทางไปตรวจเยี่ยม จุดตรวจ สามแยกสุมเส้า ต.สุมเส้า อ.เพ็ญฯ
- 29 ธ.ค.60 พ.อ.นิติวัตน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมเป็นเกียรติในงานคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานีฯ
- 27 ธ.ค.60 พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง เสธ.มทบ.24 ร่วมพิธีการฝึกอบรม “ศาสตร์พระราชา สู่โคกหนองนา โมเดล”ฯ
- 27 ธ.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมงาน“บัวแดงบาน นมัสการ หลวงปู่ก่ำ”ปี61ฯ
- 25 ธ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 พบปะกำลังพลฯ
- 24 ธ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ตรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ
- 23 ธ.ค.60 มอบผ้าห่มในโครงการห่มรัก โดย มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
- 21 ธ.ค.60 มทบ.24 / ศูนย์การเรียนรู้ จัดการอบรมขยายผลปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ
- 18 ธ.ค.60 พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืช (ตัดช่องสนม)
ทะเลบัวแดงฯ
- 17 ธ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 นำคณะ แอ๊ด คาราบาวมอบบ้านในโครงการช่วยเหลือประชาชน
ที่ประภัยและยากจน จำนวน 7 หลังฯ
- 15 ธ.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีภายใน ประจำปี 60
ของโรงเรียนอนุบาลค่ายฯ
- 13 ธ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 พร้อมด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืช ณ ท่าเรือเชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
- 12 ธ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมให้การต้อนรับ
ผู้บัญชาการทหารบก ฯ
- 12 ธ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในโครงการ กองทัพบก และ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาวฯ
- 12 ธ.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รองผบ.มทบ.24 เป็นประธานในโครงการ กองทัพบก และ KUBOTA
พลังใจสู้ภัยหนาว (ภาคอีสาน)ฯ
- 11 ธ.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ
- 10 ธ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดธิดา ผ้าหมี่ - ขิด (รอบตัดสิน)ฯ
- 9 ธ.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ
- 8 ธ.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในพิธีวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 60
- 8 ธ.ค.60 พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง เสธ.มทบ.24 ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยฯ
- 6 ธ.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมกิจกรรมการประกวดธิดาผ้าหมี่ - ขิด ปี 60
- 5 ธ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กด้อยโอกาสฯ
- 5 ธ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานเปิดโครงการ “กองทัพภาคที่ ๒ รวมใจบริจาคโลหิต
- 5 ธ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
- 5 ธ.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ฯ
- 5 ธ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 นำกำลังพลร่วมกันเก็บกวาด ทำความสะอาดบริเวณทางเท้าหน้าตลาดฯ
- 3 ธ.ค.60 มทบ.24 จัดงานวันญาติเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60ฯ
- 3 ธ.ค.60 มทบ.24 จัดรถเกี่ยวข้าว ให้การช่วยเหลือที่แปลงนา นายทวีศักดิ์ สุขมานพ ต.นากว้าง อ.เมือง จว.อ.ด.
- 1 ธ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานทุ่งศรีเมือง ประจำปี ๒๕๖๐ฯ
- 1 ธค 60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ปทุมเทพฯ เกม”ฯ
- 1 ธ.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมพิธีบวงสรวง บูชาดวงพระฤกษ์ ศาลหลักเมืองอุดรฯ
พ.ย.60
- 29 พ.ย.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.๒๔ พร้อมด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อ.ด.
ร่วมงานเปิดโครงการฟันดี ชีวีสดใสฯ
- 28 พ.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง มทบ.๒๔ ได้สั่งการให้จัดรถเกี่ยวข้าว ออกช่วยเหลือประชาชนฯ
- 27 พ.ย.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 นำกำลังพล ลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ฯ
- 25 พ.ย.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวฯ
- 24 พ.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ได้เป็นประธานพิธีมอบบ้านฯ
- 24 พ.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลฯ
- 22 พ.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ ร่วมพิธีมอบบ้านประชารัฐรวมใจ ให้กับนางสม โพธิ์คำทึงฯ
- 21 พ.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธาน ในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ
“จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์กำจัดผักตบชวา”ฯ

- 21 พ.ย.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 เข้าร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน
ตามโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”ฯ

- 20 พ.ย.60 พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ เสธ.มทบ.24 สำรวจพื้นที่ จัดกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"ฯ
- 19 พ.ย.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานวีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธฯ
- 19 พ.ย.60 ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารหลวงปู่ประไพร สุภโรฯ
- 17 พ.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ร่วมประชุมการสร้างพุทธมณฑลอุดรธานีฯ
- 17 พ.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60
- 17 พ.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานโครงการจิตอาสาเกี่ยวข้าวสามัคคี เราทำความดีด้วยหัวใจฯ
- 16 พ.ย.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ. 24 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “หอประชุมโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์”ฯ
- 13 พ.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔/ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด.นำกำลังพลร่วมกิจกรรมรวม
พลังความสามัคคีของพี่น้องจิตอาสาฯ
- 12 พ.ย.60 ศบภ.มทบ.24 และ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.ด. จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนา
จำนวน 1 คันฯ
- 11 พ.ย.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ได้พบปะและให้โอวาท แก่กับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60
ณ ห้องสอนอบรมฯ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.24
- 10 พ.ย.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสาฯ
- 6 พ.ย.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรืองฯ
- 6 พ.ย.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ได้มอบวัสดุก่อสร้าง ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัท ซีอาร์ซี. ไทวัสดุ จำกัดฯ
- 3 พ.ย.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 พร้อมคณะ ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 60
ณ ถนนเทศา หนองประจักษ์ศิลปาคมฯ
- 1 พ.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ร่วมโครงการ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560ฯ
ต.ค.60
- 31 ต.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและหน่วยทหาร
ของพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/58 ณ ลานหน้าพระอนุสาวรีย์ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
- 30 ต.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระกฐิน น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี 60 ณ วัดมัชฌิมาวาส อ.เมือง จว.อ.ด.
- 28 ต.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐิน (จุลกฐิน)
โดย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐินฯ
- 27 ต.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 พร้อมด้วยคณะ ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และ
พิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ บรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยอังคาร ฯ
- 26 ต.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ตรวจความเรียบร้อยบริเวณพิธีวางดอกไม้จันทน์ฯ
- 26 ต.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔/ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นายทหาร นายสิบ ตำรวจ
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามสถานการณ์
ความเรียบร้อยในการถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
- 25 ต.ค 60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ศาลหลักเมือง,
ศาลเทพารักษ์, กรมหลวงประจักษ์ฯ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อ.ด. เป็นประธานในพิธี
- 24 ต.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ. 24 เดินทางไปตรวจความเรียบร้อย
ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่จัดงานฯ ณ วัดจอมนาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคายฯ
- 24 ต.ค 60 พล.ต.กนก ภู่ม่วงผบ.มทบ.๒๔/ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด.
เดินทางไปตรวจความพร้อมบริเวณพื้นที่จัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์อำเภอกุมภวาปีฯ
- 23 ต.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ร่วมพิธีมอบไฟหลวงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ
- 23 ต.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 และ คณะนายทหาร ร่วมพิธีวันปิยมหาราชฯ
- 21 ต.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔/ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เราทำความดี
ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดลอกคลองในพื้นที่ตลอดแนวลำห้วยหมากแข้งฯ
- 20 ต.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 ตรวจสอบความคืบหน้าการเตรียมงานถวายดอกไม้จันทน์
ณ วัดจอมนาง อ.โพนพิสัย จว.น.ค.ฯ
- 18 ต.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ต้อนรับคณะจาก สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ๙๐๔
ที่เดินทางมาร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
- 16 ต.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 และ พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ “รวมพลังจิตอาสาเฉพาะกิจ”ฯ
- 13 ต.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24/ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด. พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 60ฯ
- 13 ต.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.24 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
- 12 ต.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีของหน่วย ประจำปี 60ฯ
- 12 ต.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดนิทรรศการ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี
- 12 ต.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 รับมอบทุนการศึกษา และ เครื่องปรับอากาศจำนวนฯ
- 11 ต.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.๒๔ เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.๒๔
ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน ฯ
- 10 ต.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.๒๔ รับมอบวัสดุก่อสร้าง รวมมูลค่า ๗๖,๕๐๕ บาท จาก บ.ซีอาร์ซี
ไทวัสดุ สาขาอุดรธานี เพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ประสบอัคคีภัย
- 10 ต.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24(2) เดินทางมาเป็นประธานพิธีปิดการฝึกวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์ฝึกย่อย รร.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จว.น.ค.
- 7 ต.ค.60 พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.๒ พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ และคณะฯ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดอุดรธานีฯ
- 7 ต.ค.60 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. เดินทางมาเป็นประธานถวายผ้ากฐินของ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ฯ
- 6 ต.ค.60 มทบ.๒๔/กกล.รส.จว.อ.ด. จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี
ก.ย.60
- 28 ก.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในพิธีเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
- 27 ก.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการฯ
- 23 ก.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ร่วมกับ ผู้แทนคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 ,
โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง , บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด และ ศิลปินรวมใจ เราคนไทยไม่ทิ้งกัน
ทำการมอบบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยฯ
- 22 ก.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบของขวัญวันเกิด
ให้กับกำลังพล
- 20 ก.ย.60 กกพ.มทบ.24 ได้นำกำลังพลตามโครงการ Happy Retire ผู้เกษียณอายุราชการและคู่สมรส
ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.24ฯ
- 20 ก.ย.60 พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ เสธ.มทบ.24ได้เป็นประธานในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ประจำเดือนให้กับกำลังพลฯ
- 19 ก.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ พร้อมด้วยนายทหารชุดติดตาม ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร
เนื่องในวันครบรอบ 40 ปี เปิดอาคารศาล จว.อ.ด.ฯ
- 18 ก.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 พร้อมด้วย นายทหารชุด ติดตาม
ร่วมพิธีอธิษฐานจิตดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอฯ
- 18 ก.ย.60 รอง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานเปิดอบรมจิตวิทยา smart retire สุขภาพสดใสก่อนวัยเกษียณ ปี 2560
ณ โรงแรมนภาลัย จัดโดย รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
- 11 ก.ย.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.๒๔ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา
รพ.ประจักษ์ฯ ครบรอบ 42 ปีฯ
- 11 ก.ย.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 ผู้แทน ผบ.มทบ.24 ให้การต้อนรับ
พล.ต.ฉมาวิทย์ สาตรรอด ผอ.สตน.ทบ. พร้อมคณะฯ
- 8 ก.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในการ มอบรางวัลฯ
- 7 ก.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 บรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้นำชุมชน จว.อ.ด. รุ่นที่ 10
- 6 ก.ย.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้นำชุมชน จว.อ.ด.รุ่นที่ 10
ณ สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม
- 4 ก.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้นำชุมชน จว.อ.ด. รุ่นที่ 9
ณ สถานที่ สโมสรนายทหาร ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
- 4 ก.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานมอบชุดคอมพิวเตอร์ใหม่ให้กับ กอง, ฝ่าย, แผนก ต่างๆ
ในมทบ.24 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- 3 ก.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 บรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้นำชุมชน จว.อ.ด.รุ่นที่ 9
ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
- 3 ก.ย.60 ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดป่านาขาม อ.สังคม จว.น.ค.เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยใน
และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ รพ.สังคม จว.น.ค.ฯ
- 2 ก.ย.60 นาย สมหวัง พ่วงบางโพธิ์ รอง ผวจ.อ.ด. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้นำชุมชน จว.อ.ด.รุ่นที่ 9
ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จว.อ.ด.
- 1 ก.ย.60 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ ถุงยังชีพ อ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อ.ด.
ส.ค.60
- 31 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 บรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้นำชุมชน รุ่นที่ 8
ณ สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม
- 30 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง และ ฝสธ.ฯ พบปะชี้แจงกำลังพล เพื่อรับทราบนโยบาย การปฏบัติงาน
ณ พุทธศาสนสถานฯ
- 29 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นและกำลังพลบรรจุใหม่ จากนั้น ได้มอบของขวัญวันเกิดและอวยพรวันเกิด ให้กับกำลังพล
ที่เกิดในห้วงเดือน ส.ค. ณ พุทธศาสนสถาน มทบ.๒๔
- 29 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ และคุณเพียงใจ ภู่ม่วง ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.24
มอบเงินให้กับบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษฯ
- 26 ส.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส 7 คน
สานสัมพันธ์ 4 หน่วยงาน ทบ.ทอ.ตร.และ อบจ. ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม KPJ
- 25 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม ผู้นำชุมชน จว.น.ค. รุ่นที่ 4
ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประจักษ์ศิลปาคมฯ
- 24 ส.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท.) เป็นประธานในพิธีปลูกดอกดาวเรือง
เฉลิมพระเกียรติ ณ อ.หนองวัวซอ จว.อ.ด.ฯ
- 24 ส.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. ออกตรวจสถานีรถไฟ
จ.อุดรธานีและสถานีขนส่งแห่งที่ 1 ฯ
- 23 ส.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด. ร่วมมอบนโยบายและปล่อยขบวนแถว
สายตรวจร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
- 23 ส.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ปี 60ฯ
- 23 ส.ค.60 พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ เสธ.มทบ.๒๔ ให้การต้อนรับ พ.อ.วิสิทธิ์ วิไลวงศ์ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.ฯ
- 22 ส.ค.60 พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดมัชฌิมาวาส(พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.อ.ด.ฯ
- 22 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔/ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด.ได้ประชุมและพบปะประธานสมาคมทหารกองหนุน
จว.อ.ด. และ จว.น.ค.ฯ
- 22 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 พร้อมด้วย พล.ท.อำนวย จุลโนนยาง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีส่งมอบห้องน้ำวัดโยธานิมิตรฯ
- 22 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ พร้อมคณะ ผบช.มทบ.24 ร่วมเตะฟุตบอลสามสัมพันธ์
กับคณะศิษย์เก่า วสท. ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม K.P.J. FC
- 20 ส.ค 60.นาย สมหวัง พ่วงบางโพธิ์ รอง ผวจ.อ.ด.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้นำชุมชน จว.อ.ด.รุ่นที่ 7ฯ
- 19 ส.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม ผู้นำชุมชน จว.น.ค.รุ่นที่ 3ฯ
- 18 ส.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.๒๔ ให้การต้อนรับ พล.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท.
ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ. เหล่าทัพ ปี 60 ณ มทบ.24ฯ
- 17 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 บรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา กลุ่มสตรี
อสม.นำชุมชน จว.น.ค. รุ่นที่ 3 ณ พุทธสถาน มทบ.24
- 16 ส.ค.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
นายพลากร สุวรรณรัฐองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๓๐๐ ถุงฯ
- 15 ส.ค.60 คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก ในพื้นที่ จว.อ.ด.
- 15 ส.ค.60 นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อ.ด. พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ พล.ต.ต. พีระพงศ์ วงษ์สมาน
ผบก.ภ.จว.อ.ด. อัญเชิญศาสตราวุธของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ฯ
- 15 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 บรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา กลุ่มสตรี
อสม.นำชุมชน จว.น.ค. รุ่นที่ 2 ณ พุทธสถาน มทบ.24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
- 14 ส.ค.60 พ.อ.สุทธ์พิชญพงศ์ สุธิราวุธ รอง ผอ.รมน.จว.น.ค.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนา
กลุ่มสตรี อสม.นำชุมชน จว.น.ค. รุ่นที่ 2 ณ พุทธสถาน มทบ.24
- 12 สิงหาคม 2560 พลตรีกนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 นำคณะนายทหารร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง -พุ่มเงิน ) และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง จว.อ.ด.
- 7 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ นำคณะนายทหารร่วมพิธีพื่อถวายราชสักการะ
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีฯ
- 5 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม โครงการผู้นำชุมชน รุ่นที่ 6ฯ
- 5 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 บรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมผู้นำชุมชน รุ่นที่ 6
ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประจักษ์ศิลปาคมฯ
- 5 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ พร้อมด้วยศิษย์เก่า รร.จปร. ในพื้นที่ จว.อ.ด. , อดีตผู้บังคับบัญชา นางเพียงใจ ภู่ม่วง ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๔ และคณะ ร่วมพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ ฯ พิธีบวงสรวงพระบรมรูป ร.๕
เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบปีที่ ๑๓๐ ฯ
- 4 ส.ค.60 เยาวชนจากค่ายอบรม “เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” ทำการอบรม
ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
- 3 ส.ค.60 พ.อ.ศุภชัย ศุภเมธี ที่ปรึกษา มทบ.24 และ พ.อ.ชม นรนาถปัญญา ให้การต้อนรับคณะ
ทม.ทับกวาง จ.สระบุรี ในการเดินทางมาศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ
- 3 ส.ค.60 พ.อ.ศุภชัย ศุภเมธี ที่ปรึกษา มทบ.24 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ และพบปะ ผู้เข้าอบรมค่าย
เยาวชน “เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” ประจำปี 60 ณ ห้องบ้านผือโรงแรมเซ็นทาราจังหวัดอุดรธานี
- 2 ส.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม ผู้นำชุมชน รุ่นที่ 5
และได้ส่งกลับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
- 2 ส.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เดินทางมารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุดรธานี ณ บน.๒๓ จว.อ.ด.
- 2 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร ร่วมกับ วปอ.58ฯ
- 1 ส.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์สรี รอง ผบ.มทบ.24/รอง ผอ.รมน.จว.อ.ด.เป็นประธานพิธี
เปิดการฝึกอบรมโครงการผู้นำชุมชน รุ่นที่ 6ฯ
- 1 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนักเรียน ชั้นนายพัน เหล่า กง. รุ่นที่ 59ฯ
ก.ค.60
- 26 ก.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรมผู้นำชุมชน ณ ศฝ.นศท.มทบ.24
- 21 ก.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ เป็นประธานในกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ณ สโมสรนายทหาร โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
- 20 ก.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญานของตุลาการศาล มทบ.๒๔
ประจำปี 60 มี น.อ.นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผบ.บน.23 เป็นตุลาการอาวุโส
-19 ก.ค.60 พล.ต.วิชาญ สุขสง ผบ.พล.ร.15 และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จว.อ.ด. โดยมี พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 ให้การต้อนรับ
- 15 ก.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 พร้อมด้วยคณะ วปอ.58 ได้จัดกิจกรรม CSRฯ
- 12 ก.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔/ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
“แปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมถวายพ่อแห่งแผ่นดิน”ฯ
- 9 ก.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 และคณะนายทหารติดตาม
ได้เดินทางไปร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ
- 8 ก.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24/ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด. เป็นประธานในพิธีปิด การฝึกและ
วันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๐เพื่อให้ญาติทหารใหม่ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของทหารใหม่
ทั้งร่างกายและจิตใจ ความมีระเบียบวินัยที่ดีขึ้น
- 7 ก.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ฯ
- 7 ก.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 ผู้แทน ผบ.มทบ.24
ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 60ฯ
- 6 ก.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24/ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ถนนคนดี ประชารัฐร่วมใจ
ถนนปลอดภัยทุกเส้นทาง”
- 4 ก.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔/ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด. ร่วมพิธีเปิดและรับโล่ผู้ให้การสนับสนุน
การจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
- 4 ก.ค.60 ผบ.มทบ.๒๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกำลังพลบรรจุใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) รุ่นที่ 1 ปี 60
ของ มทบ.24 มีผู้เข้ารับการฝึกฯ จำนวน 82 นาย ณ สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม
- 2 ก.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ และคุณเพียงใจ ภู่ม่วง ประธานชมรมแม่นบ้าน มทบ.24
เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิ ครอบครัวกำลังพลกองทัพบก พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
- 1 ก.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔/ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 7 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานีฯ
มิ.ย.60
- 29 มิ.ย.60 ร่วมพิธีปล่อยขบวนเดินทางของพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี ที่จะร่วมเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช
- 28 มิ.ย.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24/รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด. เป็นผู้แทนฯ ให้การต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมฟังบรรยายสรุป ในพื้นที่ จว.อ.ด.ฯ
- 28 มิ.ย.60 ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในการประชุมโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชน ประจำปี 60
ณ ห้องประชุม 1 บก.มทบ.24
- 22 มิ.ย.60 ผบ.มทบ.24 ได้พบปะกำลังพล มทบ.24 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และ กอง.สธ
ได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในเดือน พ.ค. และ มิ.ย.
- 22 มิ.ย.60 พล.ต. กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ ลก.ทบ.
และคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เดินทางไปกราบสักการะปู่ศรีสุทโธแห่งคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
- 13 มิ.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 และคณะเข้าหารือกับ ผวจ.น.ค. ในเรื่องการฝึกอบรมผู้นำชุมชนฯ
- 14 มิ.ย.60 ผบ.มทบ.24 ได้กรุณามอบของขวัญวันเกิดให้แก่กำลังพล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- 9 มิ.ย.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 (2) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.24
ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง จว.อ.ด.ฯ
- 5 พ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 ได้ให้การต้อนรับ
มทภ.2พร้อมทั้งได้เดินทางไปประชุมติดตามการแก้ปัญหาและจัดระเบียบคำชะโนด
พ.ค.60
- 1 พ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔/ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด. เดินทางไปประชุมหารือ ติดตามงาน
ประชุมการแก้ปัญหาและจัดระเบียบคำชะโนดอย่างยั่งยืนฯ
-1 พ.ค.60 รับทหารใม่ ผลัดที่ 1/60
เม.ย.60
- 4 เม.ย.60 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.มทบ.24
ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)