พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

7 ก.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.๒๔ ผู้แทน ผบ.มทบ.๒๔ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 60
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จว.อ.ด. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ โดยมี นายสิธิชัย
จินดาหลวง รอง ผวจ.อ.ด. เป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24

  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)