พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

4 ก.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานมอบชุดคอมพิวเตอร์ใหม่ให้กับ
กอง, ฝ่าย, แผนก ต่างๆ ในมทบ.24 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)