พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

8 ก.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในการ
มอบรางวัลแก่ผู้ที่จับกุมผู้กระทำความผิดเสพและค้ายาบ้า
,รางวัลแก่ผู้ที่มีค่า BMI เกินมาตรฐาน และลดค่า BMI ลงได้ จำนวน 13 นาย,
รางวัลผู้ที่มีระยะทางเดิน – วิ่ง สะสม 3 อันดับแรก และพิธีมอบทุนการศึกษา
บุตรที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 60
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปีศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24
  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)