พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2 ก.ย.61 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษศรี รอง ผบ.มทบ.24
ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่สมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย
ในโอกาสวันเฉลิมฉลองครบรอบ 73 ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ ร้านอาหารวีที แหนมเนือง จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24

  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)