พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

12 ต.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท ทรูมูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวเคชั่น จำกัด 150,000 บาท และ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 150,000 บาท รวม 300,000 บาท ตามที่บริษัทดังกล่าวได้ขอใช้พื้นที่
ในการติดตั้งเสา รับ - ส่งสัญญาณในค่ายประจักษ์ศิลปาคมนั้น จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล และในโอกาสเดียวกัน ผบ.มทบ.24 ได้รับมอบเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 เครื่องจาก บริษัท 226 ขนส่งเดินรถ จำกัด
เพื่อนำมาไว้ใช้งานในหน่วย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24
  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)