พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

20 ต.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24
ตรวจสอบความคืบหน้าการเตรียมงานถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดจอมนาง อ.โพนพิสัย จว.น.ค.
จากนั้นได้ร่วมดูการซักซ้อมขั้นตอนการถวายดอกไม้จันทน์
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จว.น.ค.ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24

  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)