พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

23 ต.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24
และ คณะนายทหาร ร่วมพิธีวันปิยมหาราช พร้อมวางมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผวจ.อ.ด. เป็นประธาน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลาง จว.อ.ด.

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24
  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)