พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

24 ต.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ. 24 เดินทางไปตรวจความเรียบร้อย
ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน และบริเวณพื้นที่การถวายดอกไม้จันทน์
และการเตรียมพื้นที่ประกอบพิธี พร้อมได้ชี้แจงเจ้าหน้าที่ รับทราบแผนเผชิญเหตุของส่วนต่างๆ
พบปะให้กำลังใจจิตอาสาที่มาปฏิบัติงาน
ณ วัดจอมนาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24

  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)