พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

28 ต.ค.60 พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.24 ร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐิน (จุลกฐิน)
โดย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดประทาน
ผ้าพระกฐิน (จุลกฐิน) ให้ นายชวลิต จิตภัคดี ศูนย์ให้คำปรึกษา และพัฒนาผู้บริหาร
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสฯ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24
  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)