พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

5 ธ.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ พร้อมด้วยผู้แทนจากชมรมแม่บ้าน มทบ.24 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กด้อยโอกาส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
“ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อ.ด. เป็นประธาน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานีศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24
  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)