พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

8 ธ.ค.60 พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง เสธ.มทบ.24 ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอุปทูตซาอุดิอาระเบีย
ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเดินทางมาปาฐกถาพิเศษ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง
“อิสลามกับสังคมพหุวัฒนธรรม ความเข้าใจสู่การสานสันติภาพในบริบทประชาคมอาเซียน”
ณ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา บ.หนองหมื่นท้าว ต.โนนสูง อ.เมือง จว.อ.ด.ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24
  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)