พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

13 มิ.ย.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ และคณะเข้าหารือข้อราชการกับ
นายสุชาติ นพวรรณ ผวจ.น.ค. ในเรื่องการฝึกอบรมผู้นำชุมชน
เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ให้กับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ณ ห้องประชุม ผวจ.น.ค. ศาลากลาง จว.น.ค.ฯศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24

  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)