พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

19 ส.ค.60 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 (1) เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม
ผู้นำชุมชน จว.น.ค. รุ่นที่ 3 และได้ประดับปีกแสดงความสามารถกระโดดหอสูง
ประดับเหรียญกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม,มอบวุฒิบัตร ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ณ พุทธสถาน มทบ.24

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24
  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)