พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่
ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ร่วมกับ วปอ.58 ได้จัดชุดครัวเคลื่อนที่
ประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24
  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)