พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

22 ส.ค.60 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ พร้อมด้วย พล.ท.อำนวย จุลโนนยาง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก, พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.๒๔ (๒),
พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว. และ พล.ต.ชาคร อุณหเลขกะ อาจารย์พิเศษ สจว.
ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีส่งมอบห้องน้ำวัดโยธานิมิตรฯ


ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24
  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)