พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

23 ส.ค.60 พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ เสธ.มทบ.๒๔ ให้การต้อนรับ พ.อ.วิสิทธิ์ วิไลวงศ์
ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ./ หัวหน้าชุดตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ประจำปี 60
ณ พุทธศาสนสถาน มทบ.24

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24

  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)