พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

3 ส.ค.60 พ.อ.ศุภชัย ศุภเมธี ที่ปรึกษา มทบ.24 และ พ.อ.ชม นรนาถปัญญา หน.ศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน
จาก ทม.ทับกวาง จ.สระบุรี ในการเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุดรธานีศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24
  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)