พล.ต.กนก ภู่ม่วง
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

4 ส.ค.60 เยาวชนจากค่ายอบรม “เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน”
ในโครงการค่ายเยาวชนขับเคลื่อนคนพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 60
ทำการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดอุดรธานีค่ายประจักษ์ศิลปาคม


ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24

  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27019 (กองยุทธการ)